Valørkomiteen

Naf har utnevnt en komitee som skal sette valør på arter som ennå ikke har fått valør.

Valør komiteen for 2017 består av følgende personer.
Rodney Midtbø "Leder i NAF"
Heidi Midtbø "Oppdrettsansvarlig i NAF"
Lars Jamne "Oppdrettsansvarlig i BAK"
...