Starte Klubb ?

Starte klubb?

Som du ser av klubboversikten (under "klubber") er det mange steder som ikke har egen akvarieklubb. Kanskje gjelder det hjemstedet ditt? Dette kan du gjøre noe med!

Det er også interesse for å danne landsomfattende eller nordiske spesialforeninger som tar for seg interesse for en type fisk eller spesialområde.

Det å gå sammen med andre akvarister for å danne en klubb er en veldig fin måte å videreutvikle seg på som akvarist. Akvariehobbien bygger vesentlig på kunnskap og erfaring, og dette er det lettest å tilegne seg sammen med andre akvarister. Dessuten er klubbmiljøet et fint sted å få nye venner.

Norsk Akvarieforbund vil gjerne gi deg bistand i form av en del praktiske råd.

Her finner du praktisk informasjon om dette:

Info startpakker nystartet klubb

  Blant annet har Norsk Akvarieforbund laget en egen klubbhåndbok, som gir en ganske bred informasjon om klubbdrift, og alle andre ting som er aktuelt for medlemsklubbene å vite. Den vil bli revidert i løpet av sommeren. Det stoffer du trenger for å starte en klubb er imidlertid datouavhengig, og kan sendes ut allerede nå.

Det kan også lønne seg å ta kontakt med andre klubber som sikkert også kan gi deg drahjelp. Se internettsiden, så finner du oversikt. Det er helt greit å besøke andre akvarieklubber for å se hvordan de driver og få kontakt med styremedlemmene der. De fleste vil sikkert bistå deg så godt de kan.

Du tror kanskje det er veldig krevende å starte en klubb, men det trenger ikke være vanskelig. I de store akvarieklubbene, som har holdt på en årrekke, medgår det riktig nok mange dugnadstimer for å holde diverse aktiviteter i gang, men dette er gjerne fordelt på en rekke personer, som på mange måter ser på dette som en del av hobbyvirksomheten sin.

Oppstart av en klubb kan gjøres så enkelt som at du får kontakt med noen få andre akvarister, og at dere blir enige om å møtes av og til, for eksempel på rundgang hjemme hos hverandre. På dette nivået trenger det ikke medføre ekstra kostnader eller arbeid. Dere kan altså utsette å formalisere det hele til dere føler tiden er moden for det. Etter hvert som dere blir flere, setter i gang aktiviteter og tiltak som koster noe, må leie møtelokale etc. kan dere formalisere klubben, innføre en kontingent og lage et lite styre som tar seg av de mest nødvendige saker. Da kan NAF’s klubbhåndbok være nyttig hjelp

For å få kontakt med andre interesserte akvarister kan vi anbefale.

  • Prøv å få med eventuelle bekjente med akvarium.

  • Prat litt om saken med lokale akvarieforretninger. Høyst sannsynlig er de villig til å la deg henge opp en plakat for å få kontakt med andre interesserte i nærmiljøet. De har sikkert god oversikt over de mest iverige og seriøse kundene og kan kanskje også formidle kontakt direkte med dem, eller gi deg hjelp på andre måter.

  • Norsk Akvarieforbunds internettside vil ha en kontaktspalte du kan føres opp på.

  • Det går an å stå fram i lokalaviser/nærradiostasjoner etc., presentere hobbyen - si at du prøver å danne en klubb, og gjerne vil ha kontakt med flere akvarister.

  • Kommunen har kulturkontor eller lignende som yter bistand til lokalt foreningsliv. Ta kontakt og undersøkt nærmere. De har sannsynligvis foreningsregister du kan få registrere klubben i, slik at kontakt kan formidles via dem. Det kan også være muligheter for økonomisk støtte, spesielt hvis en har barn og ungdom blant medlemmene.

  • Har du mulighet til å delta med stand på utstillinger/arrangementer eller lignende, kan det være mulig å finne fram til andre interesserte. NAF har en del utdelingamateriell du kan bruke - blant annet heftet "Vår fantastiske Hobby"

  • Nybegynnerkurs - NAF's nybegynnerkurs om Ferskvannsakvariet er nå ferdig og sendes ut til klubbene. Det kan være smart å bruke dette - gjerne i samarbeid med lokale forretninger. Forhåpentlig vil et slikt kurs gi mange flere en uproblematisk oppstart av akvariet, og lyst til å bli med i en lokal forretning.

Som du ser er det mange muligheter til å få kontakt med andre akvarieinteresserte – dette er bare noen få forslag.